Subvencije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje

 

Pod mjera 17.1 ruralnog razvoja – Osiguranje, usjeva, životinja i biljaka.

Sufinanciranje u iznosu od 70% troškova premije osiguranja.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi izravno uplaćuje sufinancirani iznos premije osiguravatelju.

Maksimalni iznos za korisnika subvencije iznosi 75.000 EUR u jednoj godini.

Zahtjevi za sufinanciranje zaprimaju se tijekom cijele godine.

U trenutku podnošenja zahtjeva poljoprivrednik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika.

U 2017. godini štete na usjevima i nasadima iznosile su 1,7 milijardi kuna.

95% poljoprivrednika je ne osigurano.

Predmet osiguranja nije nadoknada izgubljene dugotrajne imovine, odnosno vrijednost poljoprivrednog potencijala (višegodišnji nasadi, osnovno stado, zemljišni pokrov) već prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod).

Za nepovoljne klimatske prilike, elementarnu nepogodu proglašava župan i/ili vlada RH, a ako se ne proglasi elementarna nepogoda, potrebna je potvrda DHMZ o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području!

 

Koji su rizici od kojih se mogu osigurati usjevi i nasadi?

Rizici od kojih se osiguravaju usjevi i nasadi:

 • tuča, požara i udara groma
 • oluja
 • poplava
 • pozeba u periodu vegetacije i zimskog mirovanja za trajanja osiguranja
 • posolica (osiguranje plodova rodnih voćaka i trsova rodnih vinograda)
 • gubitak kakvoće (za voćke i stolno grožđe)
 • proljetni mraz
 • gubitak klijavosti (za zrna usjeva, te plodove odnosno sjemenke u nasadu)

Predmet osiguranja usjeva i nasada su dijelovi biljke koji se mogu gospodarski (ekonomski) koristiti:

 • u žitarica: zrno i/ili stabljika ako se posebno ugovori (u sirka metlica),
 • u uljarica i bilja koje se gaji za sjeme: zrno,
 • u korjenastog i gomoljastog bilja: korijen odnosno gomolj,
 • u konoplje i lana: stabljika i/ili sjeme ako se ugovori,
 • u hmelja i pamuka: plod,
 • u povrtlarskog, ljekovitog i ukrasnog bilja: prema svrsi uzgoja,
 • u maka: sjeme i opijum,
 • u duhana: list i/ili sjeme ako se ugovori,
 • u krmnog bilja livadskih trava: krmna masa i/ili sjeme ako se ugovori,
 • u voćaka i vinove loze: plod i/ili stablo odnosno trs ako se ugovori,
 • u rasada,mladih voćaka i trsova, te šumskih kultura: biljka,
 • u vrba za pletarstvo: pruće,
 • u sadnog materijala: podloge, plemke, reznice, pupovi, cijepovi i sadnice.

Predmet osiguranja ne može biti:

 • usjev i/ili nasad od rizika koji je u nastajanju ili je šteta od njega već nastala
 • usjev i/ili nasad s izraženim fitopatološkim i entomološkim oboljenjima
 • usjev i/ili nasad na kojem se ne primjenjuju agrotehničke i pomotehničke mjere

 

Želite savjet – što i kako osigurati?

Ukoliko ste zainteresirani za informativnu i neobvezujuću ponudu za osiguranje vaših usjeva ili nasada, farme, javite se na info@alfabroker.hr – odgovorit ćemo Vam u najkraćem roku.