.

.

.

.

.

.

.

.

.

Alpha broker d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju osnovano 2018. godine.

Sjedište tvrtke je u Zagrebu, trenutno zapošljava dva licencirana brokera sa dugogodišnjim iskustvom u osigurateljnoj industriji.

Društvo je registrirano za obavljanje poslova u osiguranju i reosiguranju za sve vrste životnih i neživotnih osiguranja, savjetovanje u osiguranju, procjeni rizika i pomoć  u obradi šteta.

Za svoj posao, u slučaju propusta, jamčimo policom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

.

Misija i vizija

Naša misija je individualnim pristupom klijentu ponuditi usluge vrhunske kvalitete, koja je potpuno prilagođena potrebama i željama klijenta radi maksimalne osigurateljne zaštite.

.

Vizija

Graditi uspješnu budućnost za nas i naše klijente.

.

Ovlaštene osobe