.

.

.

.

.

.

.

.

.

Suradnja s brokerom u osiguranju od tvrtke klijenta ne zahtjeva nikakva dodatna financijska sredstva, a može donijeti značajne uštede kroz optimiziranje postojećih ugovora o osiguranju i uštedi vremena i kadrovskih resursa koje bi klijent sam trebao angažirati

Angažmanom ovlaštenog brokera u osiguranju postiže se optimizacija troškova poslovanja vezanih uz osiguranje ljudi i imovine, uz istovremenu transparentnost poslovanja.

Zadatak Alpha Brokrea je sukladno potrebama klijenata napraviti detaljnu analizu i procjenu rizika, ukazati na prednosti i nedostatke ponuda osiguravatelja te pregovarati sa društvima za osiguranje kako bi ugovaratelj sklopio što povoljniji ugovor o osiguranju koji uključuje obuhvat svih potrebnih rizika.

Sukladno Zakonu o osiguranju broker štiti isključivo interese klijenata.

Provodimo sljedeće aktivnsti:

– Analiza postojećih ugovora o osiguranju i usklađivanje sa stvarnim potrebama klijenta

– Analiziranje tržišta i pronalaženje najpovoljnijih rješenja

– Pregovaranje sa osigurateljima kako bi se klijentu pružila najbolja zaštita i optimizirali troškovi

– Identificiranje osigurateljnih rizika koji ugrožavaju poslovanje te kreiranje pokrića po mjeri klijenta,

– Kontrola rizika tokom trajanja ugovora o osiguranju kako bi se izbjegli neočekivani događaji u vezi sa sklopljenim ugovorom o osiguranju

– Pomoć pri utvrđivanju prava iz osiguranja- naknada štete

Obzirom na kompleksnost problematike osiguranja i troškovni aspekt koji on nosi, povjerite poslove osiguranja ovlaštenim stručnim osobama iz tog područja – ovlaštenim brokerima u osiguranju.

.